Yayın Kurulu

EDİTÖR
Prof. Dr. Serap ÖZEN

EDİTÖR YARDIMCISI
Arş. Gör. Dr. Hilmi ETCİ

ALAN EDİTÖRLERİ
Doç. Dr. Ceray ALDEMİR
Doç. Dr. Hatice Hicret ÖZKOÇ
Doç. Dr. Mehmet AVCI
Doç. Dr. Murat AKTAN
Doç. Dr. Serdar YILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Çağlar ÖZBEK

DİL EDİTÖRLERİ
Arş. Gör. Dr. Caner AKBABA
Arş. Gör. Çağdaş ÖZENİŞ