Amaç ve Kapsam

Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi’nin amacı, dünyada ve Türkiye’de sosyal bilimler alanlarındaki boşluğu doldurmak, sosyal bilim alanlarındaki problemlerin çözümüne yönelik bilimsel araştırmalar, incelemeler, analizler, değerlendirmeler ve makaleler yoluyla ihtiyaç duyulan bilginin bilimsel olarak üretilmesi ve pratikte alanına katkı sağlamak, günümüzün değişen koşulları çerçevesinde sosyal bilim alanlarındaki literatürün zenginleşmesine ve gözden geçirilmesine yardımcı olmaktır. Bu alanda yazılan akademik makaleler, belirtilen genel yayın ilkeleri çerçevesinde yayınlanır.

Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, Sosyal Bilimler alanında yapılan özgün, ulusal ve uluslararası araştırmaların bilim dünyası ve kamuoyu ile paylaşılmasına yönelik olup, ilgili alanların problemlerine etkin çözümler sunulması, orjinal çalışmaların yayınlanması, Sosyal Bilim literatürlerine ait bilgilerin yayılması ve gelecek nesillere aktarılması noktasında derginin önemli yararlar sağlayacağı düşünülmektedir. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi’nin genel kapsamı; İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, Maliye olarak belirlenmekle birlikte, bu alanlarla ilişkili diğer disiplinlere de açık olup gönderilen eserler değerlendirmeye alınacak ve alanında uzman hakemlerle irtibata geçilecektir.