Yayın Alt Kurulu

Arş. Gör. Damla YELEK
Arş. Gör. Duygu DUMAN
Arş. Gör. Soner UYSAL
Arş. Gör. Mümin Volkan KALE