Danışma Kurulu

Prof. Dr. Bora SÜSLÜ Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Prof. Dr. Durmuş ACAR  Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Birol AKGÜN Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Serpil AYTAÇ  Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Veysel BOZKURT  İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Feyzullah EROĞLU    Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Musa EKEN  Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa ERDOĞAN İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Eyüp Günay İSBİR TODAİE
Prof. Dr. Günal ÖNCE Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Yavuz ODABAŞI Anadolu Üniversitesi