KÜNYE

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

EKONOMİ VE YÖNETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

(Journal of Economics and Management Reseach)

 

 

SAHİBİ (OWNER)

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Adına Dekan

Dekan

Prof. Dr. Famil ŞAMİLOĞLU

 

 

EDİTÖR (EDITOR)

Doç. Dr. Soner TASLAKYAYIN KURULU (EDITORIAL BOARD)

Doç. Dr. Cem DİŞBUDAK

Yrd. Doç. Dr. Funda BAYRAKDAROĞLU

Yrd. Doç. Dr. Çisel EKİZ GÖKMEN

Yrd. Doç. Dr. Ceray ALDEMİR

Yrd. Doç. Dr. Osman ÇATI

Yrd. Doç. Dr. Gonca AKGÜN GÜNGÖR

 

 

DANIŞMA KURULU (ADVISORY BOARD)

Prof. Dr. Durmuş ACAR   Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Birol AKGÜN   Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Serpil AYTAÇ   Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Veysel BOZKURT   İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. İhsan DAĞI   Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Feyzullah EROĞLU   Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Musa EKEN   Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa ERDOĞAN   İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. M. Faysal GÖKALP   Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Prof. Dr. Eyüp Günay İSBİR   TODAİE
Prof. Dr. Günal ÖNCE   Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Yavuz ODABAŞI   Anadolu Üniversitesi

 

 

 

SEKRETARYA (SECRETARIES)

Arş. Gör. Serhat TÜRKEN 

 Arş. Gör. Kutay GÖKDENİZ

 Arş. Gör. Çağdaş ÖZENİŞ 

 Arş. Gör. Mert Selim ŞEN  

 Arş. Gör. Soner UYSAL

 

 

 

 

HAKEM KURULU (REFEREE BOARD)

 

 

  

 

 

 
Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi