MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ VE YÖNETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, İktisat, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanlarında çalışan akademisyenler, araştırmacılar ve profesyonellerin görüşlerini paylaştıkları ve bu alanlarda yapılmış olan ulusal ve uluslararası çalışmaları kapsamaktadır. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa yayınlanan hakemli bir dergi olup, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış tüm çalışmalar dergide yayınlanmak üzere gönderilebilir. Dergi, yayın kurulu tarafından belirlenen üniversite, kütüphane, alanında etkin kurumlar, uluslararası endeks kurumları, dergi satış merkezleri ve abonelere gönderilir.

Hakem Süreci ve Yazım Kuralları İçin

Duyurular

 

Cilt 6 Sayı 2 Yayınlanmıştır

 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından yayınlanan Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi'nin yeni sayısı değerli okuyucularına sunulmuştur.  
Yayın Tarihi: 2018-01-03 Daha fazlası...
 

Yeni Başvurular İçin...

 

Çevrimiçi başvurulara ait...

 
Yayın Tarihi: 2013-07-10 Daha fazlası...
 
Daha fazla duyuru...

Cilt 6, Sayı 2 (2017)

İçindekiler

İç Kapak PDF
 

SUNUŞ

Dergi Hakkında PDF
 

EDİTÖRDEN

Editörden PDF
 

İÇİNDEKİLER

İçindekiler PDF
 

MAKALELER

ÜLKE ORİJİNİ ETKİSİ KONSEPTİ VE AÇIKLAYICI MODELLERİ PDF
Tolga Şentürk
KRİZLERİN TÜRKİYE’DEKİ SANAYİ ŞİRKETLERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ANALİZİ: SEKTÖREL PAY YAKLAŞIMI PDF
Mustafa Terzioğlu, Cem Dişbudak
CONCEPTUAL VIEW ON THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL WEEL-BEING AND HEALTH STATUS PDF
Saffet Ocak, Ömer Gider
DUYGUSAL, DEVAM VE NORMATİF BAĞLILIK BOYUTLARININ İŞTEN AYRILMA EĞİLİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN META ANALİZ İLE ARAŞTIRILMASI PDF
Eyüp Bayram Şekerli
ÇALIŞANLARIN İHBARCILIK (WHISTLEBLOWING) EĞİLİMİ İLE ÖRGÜTSEL ADALET ALGISI İLİŞKİSİNİN KAVRAMSAL BOYUTU PDF
Makbule Hürmet Çetinel, Soner Taslak
KAMU ACİL YARDIM EKİPLERİNDE KURUMSAL İMAJ: MUĞLA İTFAİYE ÖRNEĞİ PDF
Aytekin Fırat, Tugay Öney
MEVDUAT FAİZ ORANLARINDAKİ DEĞİŞKENLİĞİN KREDİ HACMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA PDF
Ali Bayrakdaroğlu, Gülşah Coşar Aydın
ARJANTİN SİYASİ TARİHİNDE ASKERİ DARBELER PDF
Gözde Müşerref Gezgüç, Turgay Uzun
KISITLAR TEORİSİNDE KAPASİTE KISITI VE BİR UYGULAMA PDF
Vedat Karagün, Müslime Sözen
CUMHURİYET SONRASI TÜRK KAMU YÖNETİMİ’NDE LİYAKAT SİSTEMİ UYGULAMALARI PDF
Kutay Gökdeniz, Vahap Aydemir, Semih Çağan
YAZARLARA AÇIKLAMA PDF
 


Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi