TÜRKİYE'NİN TANITIMINDA POSTA PULLARININ FONKSİYONEL ÖNEMİ VE TÜRKİYE'DEKİ POSTA PULLARINA YÖNELİK İÇERİK ANALİZİ

İbrahim Giritlioğlu, Halil İbrahim Karakan, Bilal Nadir Alkan, Harun Reşit Gündoğan

Özet


Yapılan bu araştırmanın amacı; Türkiye'nin tanıtımında posta pullarının fonksiyonel önemini ortaya koyarak, Türkiye de yayınlanmış posta pullarının içerik analizini yapmaktır. Çalışmada 1990 ve 2016 yılları arasında yayınlanan posta pulları içerik analizi ile incelenmiştir. 2016 yılının Mayıs ve Haziran aylarında Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT)’nın web sayfası ziyaret edilerek veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler sonucunda ilgili aylarda 1421 adet posta pulunun yayınlandığı tespit edilmiştir. Bu tarihler arasında yayınlanan posta pullarında işlenmiş olan temalar 20 ana başlık altında sınıflandırılmış ve elde edilen sonuçlar frekans analizine tabi tutulmuştur. İncelemeler sonucunda, PTT'nin yayınladığı posta pullarında en fazla kullanılan temaların sırasıyla yıldönümü, kutlama gibi önemli tarihler (%17,10), Türk kültür ve sanatı (%12,10), tarihi yapılar ve eserler (%10,49) ve ulusal/uluslararası organizasyonlar ile spor organizasyonları (%10,14) kapsamında bulunan temalar olduğu tespit edilmiştir. Buna karşın yapılan bu araştırma kapsamında PTT’nin yayınlamış olduğu turizm konulu posta pullarının, en az kullanılan temalardan birisi olduğu tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler: Turizm, Posta Pulları, Tanıtım, TürkiyeJel Kodları: M31, M37, L83

Tam Metin: PDF


Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi