Yayın Politikası

Odak ve Kapsam


MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ VE YÖNETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ KURUMSAL KİMLİĞİ

 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, İktisat, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanlarında çalışan akademisyenler, araştırmacılar ve profesyonellerin görüşlerini paylaştıkları ve bu alanlarda yapılmış olan ulusal ve uluslararası çalışmaları kapsamaktadır. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa yayınlanan hakemli bir dergi olup, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış tüm çalışmalar dergide yayınlanmak üzere gönderilebilir. Dergi, yayın kurulu tarafından belirlenen üniversite, kütüphane, alanında etkin kurumlar, uluslararası endeks kurumları, dergi satış merkezleri ve abonelere gönderilir.

 

 

Bölüm Politikaları

İÇ KAPAK ve ÖN SAYFALAR

Seçilmemiş Açık başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakam onaylı

EDİTÖRDEN

Bu bölümde, editör tarafından bu sayının dosya konusu ve yayınlanan makaleler hakkında genel bilgiler verilecek; ayrıca, önümüzdeki sayılarda yazılarını göndermek isteyen araştırmacılar için, bir sonraki sayıda yer alacak olan dosya konusu belirtilecektir.

Seçilmemiş Açık başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakam onaylı

GÜNDEM

Dünya’da ve Türkiye’de son gelişmeler ve güncel konuların ele alınacağı bu bölüm, konuyu geniş bir perspektiften değerlendiren, analiz eden, çözüm önerileri sunan bir ana yazıdan oluşacaktır. Bu bölümde alanında yetkin (akademisyen ya da iş dünyasından uygulayıcılar) kişilerin gündeme ilişkin yazılarına yer verilecektir.

Seçilmiş Açık başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakam onaylı

MAKALELER

Her sayıda, dergi kapsamındaki Sosyal Bilim alanlarından, 3’ü teorik, 2’si araştırma olmak üzere toplam 5 makaleye yer verilecektir. Derginin her sayısında bir dosya konusu belirlenerek bir önceki sayısında “Editörden” bölümünde gelecek sayının dosya konusu hakkında bilgi verilecektir.

Seçilmiş Açık başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam onaylı

KİTAP ANALİZİ

Her sayıda, dergi kapsamındaki Sosyal Bilim alanlarından herhangi birinden bir kitap analizine yer verilecektir. Dergiye gönderilecek kitap analizleri de aşağıdaki formata uygun olarak hazırlanmalıdır.
 İlk olarak kitabın kimliği (Adı, (çeviri ise özgün adı), yazarı, çevirenler, yayınevi, baskı, yayın yılı, sayfa numarası) belirtilmelidir.
 Kitap Tahlili: Genel olarak kitabın içeriği ve incelediği kavramlar, bölümler, kapsamı, konusu vs anlatılmalıdır.
 Genel olarak kitap hakkındaki düşünce, eleştirilerle birlikte karar alıcılara ve iş dünyasına yönelik önerilere yerverilebilir.

Seçilmiş Açık başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakam onaylı

YENİ YAYINLAR

İktisat, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanlarında akademik gelişmelerin yakından takip edilmesi amacıyla, yeni çıkan kitapların tanıtımı yapılacaktır.

Seçilmiş Açık başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakam onaylı
 

Hakem Rehberi

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ VE YÖNETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ KURUMSAL KİMLİĞİ

1. AMAÇ

Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi’nin amacı, dünyada ve Türkiye’de sosyal bilimler alanlarındaki boşluğu doldurmak, sosyal bilim alanlarındaki problemlerin çözümüne yönelik bilimsel araştırmalar, incelemeler, analizler, değerlendirmeler ve makaleler yoluyla ihtiyaç duyulan bilginin bilimsel olarak üretilmesi ve pratikte alanına katkı sağlamak, günümüzün değişen koşulları çerçevesinde sosyal bilim alanlarındaki literatürün zenginleşmesine ve gözden geçirilmesine yardımcı olmaktır. Bu alanda yazılan akademik makaleler, belirtilen genel yayın ilkeleri çerçevesinde yayınlanır.

2. İÇERİK

Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, Sosyal Bilimler alanında yapılan özgün, ulusal ve uluslararası araştırmaların bilim dünyası ve kamuoyu ile paylaşılmasına yönelik olup, ilgili alanların problemlerine etkin çözümler sunulması, orjinal çalışmaların yayınlanması, Sosyal Bilim literatürlerine ait bilgilerin yayılması ve gelecek nesillere aktarılması noktasında derginin önemli yararlar sağlayacağı düşünülmektedir. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi’nin genel kapsamı; İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, Maliye olarak belirlenmekle birlikte, bu alanlarla ilişkili diğer disiplinlere de açık olup gönderilen eserler değerlendirmeye alınacak ve alanında uzman hakemlerle irtibata geçilecektir.

3. YAYIN İLKELERİ

3.1. Yazıların Değerlendirilmesi Dergiye gönderilen yazılar Yayın Kurulu'nca ilk değerlendirilme yapıldıktan sonra, ilk değerlendirmeyi geçen yazılar hakemlere gönderilecek, hakemlerden (en az 2 hakem) gelecek raporlar doğrultusunda yazının basılmasına, rapor çerçevesinde düzeltilmesine ya da yazının geri çevrilmesine karar verilecek ve yazar en kısa sürede bu konuda bilgilendirilecektir. Yazarın hakem raporlarına itirazı durumunda veya hakemlerden gelen raporların farklı olması durumunda yazı yeni bir hakeme (üçüncü hakeme) gönderilecektir. Son hakemden gelen rapor doğrultusunda yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verilecektir. Düzeltme istenen yazıların, yazarlar tarafından gerekli düzeltmeler yapılarak, en geç 2 ay içerisinde Yayın Kuruluna ulaştırılması gerekmektedir. Ayrıca, yayınlanması için kabul edilen makaleler, hem dergide basılacak hem de derginin web sitesinde yayınlanacaktır. eyad.mu.edu.tr

3.2. Yayın Dili Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide İngilizce makalelerin yayınlanma oranı 1/3’i olabilecektir. Başlık hem Türkçe hem de İngilizce olarak yazılmalıdır. Ayrıca her yazının en fazla 200 kelimeden oluşan, İngilizce özetinin yazılması, 5’er adet Türkçe ve İngilizce anahtar kelimelerinin belirtilmesi gerekmektedir.

3.3. Makale Yazım Kuralları Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yayımlanmak üzere kabul edilen tüm yazıların, her türlü ortamda yayın hakları Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi’ne geçmektedir. Dergide yayınlanan makalelerdeki görüşler, tamamen yazarın sorumluluğunda olup, dergi üzerinde hiçbir bağlayıcılığı yoktur.

  1. Yazıların uzunluk üst sınırı dergi formatında 20 sayfa (ana metin, tablo, şekil ve referanslar dahil) olarak belirlenmiştir. Kitap analizi için üst sınır 4 sayfa olarak belirlenmiştir.
  2. Gönderilen yazıların Türk Dil Kurumu tarafından belirlenen yazım kurallarına uygunluğu gözetilmelidir. Yazı içerisindeki tüm yazım hatalarından yazar sorumludur.
  3. Yazı, Microsoft Office Word programıyla 12 puntoda, 1,5 satır aralığında, Calibri yazı stiliyle yazılmalıdır.
  4. Yazının başlığı, 14 punto, sayfa ortası, koyu, hepsi büyük harflerle yazılmalıdır.
  5. Yazıda, birinci düzey başlıklar 12 puntoda kalın, ikinci düzey başlıklar ise 12 puntoda kalın ve italik yazılmalıdır. Üçüncü düzey başlıklar 12 puntoda italik yazılmalıdır.
  6. Özet kısmı, 10 puntoda koyu ve iki yana dayalı olarak yazılmalıdır.
  7. Yazar adı, ünvanı ve çalıştığı kurum başlığın altında, sağa dayalı (İtalik) olarak 11 puntoda yazılmalıdır. Ayrıca yazarın kısa bir özgeçmişinin makalenin sonuna eklenmesi gerekir. Yazarların, iş adresleri, iş telefonları, e-mail adresleri ve sakınca yoksa cep telefonları ayrı bir sayfada yazılarak gönderilmelidir.
  8. Kaynaklar APA (Amerikan Psychologial Associaton) yöntemiyle belirtilmelidir. (Ginsburg, 2005: 148) gibi… Dipnot verilmesi gereken durumlarda ise; yazı içinden numara verilerek, sayfa altında 10 puntoda yazılmalıdır. Kaynakça, makalenin sonunda 10 puntoda yazılmalıdır. Kaynaklar yazar soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır.
  9. Tablolar ve şekiller üstünde numaralandırılarak, bir başlıkla açıklanmalıdırlar. Bu tür başlıklarının sadece ilk harfleri büyük olmalıdır.
  10. Yazılar iki adet basılı kopya ve bir adet CD olarak dergi iletişim adresine teslim edilmeli veya http://eyad.mu.edu.tr adresine gönderilmelidir. Yazarlara telif ücreti ödenmeyecektir. Makalenin yayınlandığı sayıdan iki adet ücretsiz olarak yazara gönderilecektir.

 

Açık Erişim Politikası

Bu dergi yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişimin bilginin global değişimini arttırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğuracaktır.

 

EYAD

Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları DergisiEkonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi